ALKAPET - Chovatelské potřeby (https://www.alkapet.cz/)

Obchodní podmínky B2B

Provozovatel internetového obchodu

Alkapet s.r.o., Výhon 127, 74731, Velké Hoštice, IČ: 28592182, DIČ: CZ28592182 (dále jen prodávající)

Objednávka B2B

V případě, že si vyberete z naší nabídky konkrétní produkt a odešlete elektronickou objednávku, případně objednáte zboží telefonicky, potvrzujete tím závaznost Vaší objednávky a projevujete souhlas s obchodními podmínkami. Objednávky musí obsahovat jednoznačnou identifikaci kupujícího (jméno, adresa, telefonní číslo, případně IČO, DIČ).

Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Při jednotlivých odběrech bude platba realizována v hotovosti, případně jinak po dohodě se zákazníkem. Při každé dodávce zboží vystaví prodávající fakturu, kterou zašle kupujícímu poštou, se zasílaným zbožím, nebo předá osobně.

Ceny

Ceny jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. Zboží za velkoobchodní ceny bude dodáno pouze obchodníkům, kteří doloží kopii Živnostenského listu.
 

Dodávka zboží

Zboží bude dodáno v co nejkratším termínu - u zboží, které je skladem, je termín dodání většinou do 2-3 pracovních dnů. U zboží, které není skladem, může být dodací lhůta delší a bude dohodnuta telefonicky. V případě zdržení dodávky je kupující okamžitě informován. Objednávku je nutno provést do 15.30, jinak dojde k prodloužení dodací lhůty o 1 den.

Zboží dodáváme na dobírku přepravní službou General Parcel nebo vlastními vozy po celé ČR v běžné pracovní době od 8 do 17 hod. Při převzetí zboží kupující provede jeho kontrolu, potvrdí a převezme fakturu/dodací list. Vyjímkou jsou mražené výrobky Alkapet, které je nutno vyzvednout osobně viz. Osobní odběr. S platností od 1.9. 2013 se upravují podmínky pro minimální odběr z velkoobchodu.Pokud bude hodnota objednaného zboží nižší než 3000 Kč s DPH, bude kupujícímu fakturováno dopravné ve výši 200 Kč.

Osobní odběr

Pokud si kupující zvolí v objednávkovém formuláři OSOBNÍ ODBĚR, může si objednané zboží vyzvednout na adrese: ALKAPET s.r.o., Výhon 127, Velké Hoštice, Po-Čt 7-16 hod. Pá 7-14 hod.

Vrácení zboží

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kuppující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kuppující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. 
 
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kuppující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím  právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).
 
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
  • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 
Zboží vracejte v neporušeném původním obalu, kompletní, nepoškozené a bez známek používání. K vracenému zboží přiložte fakturu a záruční list.
 
Vracené zboží zasílejte na vlastní náklady na adresu, kterou naleznete v kontaktech. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 
Při spnění výše uvedených podmínek Vám budou peníze za zboží do 14-ti dnů převedeny na Váš účet.

Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v našem internetovém obchodě, čehož důkazem je daňový doklad - faktura.

Vady, zjistitelné při přejímce zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u dodavatele zboží do 3 dnů ode dne dodání zboží.

Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací.